Святкуй у стилі!

Учаcть у фестивалі

Учасником фестивалю “Ретрофест” може стати кожний бажаючий! Не обов’язково мати ретро автівку. Достатньо мати величезне бажання на три дні поринути у атмосферу ретро! Оберіть для себе зручну форму участі та завчасно подайте свої заявки:

Нижче наведено Положення про Фестиваль, яке регулює загальні умови участі. Просимо всіх потенційних учасників ознайомитися з Положенням перед подачею заявок. Уасників-автомобілістів, які планують взяти участь у ралі, також просимо додатково ознайомитись з Регламентом ралі.

Чекаємо вас на Ретрофесті!

Положення про Фестиваль

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Оргкомітет Міжнародного фестивалю стилю «Ретрофест»
01 лютого 2022 р.

Положення про міжнародний фестиваль стилю «Ретрофест»

1. Загальні положення

1.1. Міжнародний фестиваль стилю «Ретрофест» (далі – Фестиваль) проводиться з метою популяризація та розвитку ретроруху в Україні, збереження та відтворення технічних і культурних здобутків минулого.

1.2. Періодичність, час та місце проведення Фестивалю визначається Організаторами.

1.3. Термін проведення Фестивалю визначається Засновниками Фестивалю.

1.4. Завданнями Фестивалю є:

 • сприяння об’єднанню шанувальників ретро з метою проведення спільних тематичних соціально-спрямованих заходів;
 • залучення молоді до збереження національної культурної спадщини;
 • популяризація туризму та краєзнавства як форм активного відпочинку та здорового способу життя;
 • обмін досвідом та знаннями у сфері реставрації ретротехніки;
 • популяризація технічних видів спорту, таких як авторалі, мотокрос, мотобол тощо;
 • ознайомлення учасників з кращими історичними зразками музичного, хореографічного, театрального, образотворчого, кулінарного мистецтв, тощо.

1.5. Організаторами Фестивалю є:

 • Громадська організація «Клуб шанувальників ретро та реплікарів «Діксі-ретро» (місцезнаходження: Київська область, Обухівський район, місто Українка, вулиця Будівельників, будинок 1, квартира 202.);
 • Громадська організація «Спортивний клуб «Подільський автомобільний клуб» (місцезнаходження: Хмельницька область, місто Кам’янець-Подільський, вулиця Червоноармійська, будинок 32, квартира 46) (далі – Організатори Фестивалю).
 • Кам’янець-Подільська міська рада, Департамент гуманітарної політики.

1.6. Надавати підтримку у організації Фестивалю можуть органи державної та/або комунальної влади, підприємства, організації, будь-які інші юридичні та/або фізичні особи.

1.7. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснюють Організатори Фестивалю.

1.8. Для організації та проведення Фестивалю створюється Організаційний комітет Фестивалю (надалі – Оргкомітет Фестивалю), чисельний та персональний склад якого визначають Організатори Фестивалю на спільному засіданні.

1.9. Назва Фестивалю, логотип та концепція проведення затверджується Організаторами Фестивалю. Назва фестивалю є зареєстрованою торгівельною маркою. Використання назви та логотипу Фестивалю без дозволу правовласника торгівельної марки забороняється.

1.10. Офіційний сайт Фестивалю – https://retrofest.ua. Офіційна сторінка Фестивалю у Facebook – https://www.facebook.com/retrofestua.

1.11. Детальна програма Фестивалю буде розміщена на сайті Фестивалю за 14 днів до початку фестивалю. В програмі можливі зміни.

2. Оргкомітет

2.1 Підготовчу роботу по організації та проведенню Фестивалю здійснює Оргкомітет Фестивалю.

2.2. Кількісний та персональний склад Оргкомітету затверджується Засновниками.

2.3. У роботі Оргкомітету можуть брати участь діячі культури, туризму, науковці тощо.

2.4 Оргкомітет очолює Директор Фестивалю, який призначається Засновниками із числі членів Оргкомітету.

2.5. Директор Фестивалю та інші члени Оргкомітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

2.6. Повноваження Оргкомітету:

 • визначення загальної концепції Фестивалю;
 • визначення місця та терміну проведення Фестивалю;
 • розроблення та затвердження програми Фестивалю;
 • розгляд заявок на участь у Фестивалі;
 • визначення порядку фінансування Фестивалю;
 • розгляд та затвердження символіки та атрибутики Фестивалю, зразків інформаційно-рекламної продукції;
 • створення, у разі потреби, робочих груп для вирішення технічних питань проведення Фестивалю;
 • формування пакетів послуг щодо організації проживання, харчування та надання інформаційно-іміджевого забезпечення, які пропонуються учасникам для придбання;
 • оголошення конкурсів пропозицій щодо забезпечення глядачів високоякісними послугами (феєрверком, світловим шоу, сценічним та звуковим обладнанням, побутовим інвентарем, торгівельними об’єктами, автотранспортом тощо), та вибір найкращого партнера.

2.7. Директор Фестивалю діє від імені Оргкомітету Фестивалю та представляє інтереси Фестивалю у відносинах з фізичними та юридичними особами, для чого йому надано такі повноваження:

 • підписувати документи;
 • вести переговори;
 • надавати будь-яку інформацію, у тому числі інтерв’ю, офіційні заяви, пояснення;

2.8. Окремі члени Оргкомітету не мають права діяти та брати на себе будь-які зобов’язання стосовно організації Фестивалю, у тому числі реклами, без попереднього узгодження з Оргкомітетом.

2.9. Актуальна інформація про роботу Оргкомітету, документи Фестивалю та важливі оголошення про Фестиваль публікуються на офіційному сайті Фестивалю https://retrofest.ua.

2.10. Під час проведення Фестивалю ведеться аудіозапис, фото- та відео зйомка. Заходи Фестивалю можуть транслюватися державними та комерційними каналами телерадіомовлення та в мережі Інтернет за погодженням з Оргкомітетом.

2.11. Усі виготовлені фото- та відеоматеріали є спільною власністю Організаторів Фестивалю.

3. Фінансування ФЕСТИВАЛЮ

3.1 Фінансування Фестивалю проводиться за рахунок добровільних цільових внесків та пожертвувань фізичних та юридичних осіб, а також інших джерел та надходжень, незаборонених чинним законодавством.

3.2. Кошторис Фестивалю складається, затверджується та виконується Оргкомітетом Фестивалю.

4. Учасники Фестивалю, умови участі у Фестивалі.

4.1. До участі у Фестивалі запрошуються юридичні та фізичні особи, інтереси яких відповідають тематиці Фестивалю, а саме: власники ретротехніки, колекціонери, автомобільні клуби, реставраційні майстерні, творчі колективи, студії дизайну та стилю, медіа-об’єднання, військово-спортивні організації, тощо (надалі – «Учасники Фестивалю»).

4.2. Для участі у Фестивалі кандидату необхідно у строк до 03 червня 2022 року подати до Оргкомітету заявку встановленого зразка, надіславши ії на електронну адресу:  add@retrofest.ua. Форма заявки розміщена на офіційному сайті Фестивалю.

4.3. Оргкомітет розглядає заявку у 5-ти денний строк з моменту їх надходження на електронную адресу Оргкомітету та у разі, якщо діяльність кандидата відповідає меті та завданням Фестивалю, надає акредитацію. Після розгляду заявки Оргкомітет надсилає на електронну пошту, зазначену кандидатом у заявці, підтвердження (акредитацію) або відмову в участі у Фестивалі.

4.4. Оргкомітет Фестивалю залишає за собою право обмежувати кількість учасників та може відхилити будь-яку заявку на участь без пояснення причин.

4.5. Обробка заявок припиняється за 5 діб до початку Фестивалю.

4.6. Учасники, які отримали акредитацію, повинні подати до Оргкомітету таку інформацію:

 • коротка анотація про команду/колектив (історія колективу, здобутки тощо);
 • презентаційні фото- та відеоматеріали, для використання під час підготовки та проведення Фестивалю (jpeg, avi, mp3, mp4);
 • технічні та побутові побажання до розміщення команди або транспортного засобу, іншу додаткову інформацію.

4.7. Умови участі у Фестивалі представників груп різних тематичних напрямів можуть обумовлюватися окремим Регламентом.

4.8. Оргкомітет має право встановити обмеження доступу малолітніх та/або неповнолітніх дітей під час проведення учасниками окремих заходів. Перелік подібних заходів визначається під час акредитації учасників.

4.9. Участь у заходах Фестивалю безкоштовна. Оргкомітет залишає за собою право встановлювати плату за відвідування окремих заходів Фестивалю.

4.10. Оргкомітет не забезпечує учасників Фестивалю житлом, харчуванням. Витрати учасників Фестивалю на проїзд та оплату житла несуть відряджуючі організації, самі учасники Фестивалю чи їх спонсори.

5. Права та Обов’язки учасників.

5.1 Учасники мають право:

 • брати участь у будь-яких заходах Фестивалю відповідно до програми;
 • представити свою експозицію на фестивальному майданчику;
 • проводити окремі фестивальні заходи, що відображають діяльність учасників, за умови, що вони пов’язані з тематикою Фестивалю та попередньо погоджені з Оргкомітетом;
 • отримувати від Оргкомітету повну та достовірну інформацію про програму Фестивалю та порядок його організації;
 • отримувати від Оргкомітету будь-яку можливу допомогу та сприяння в участі у Фестивалі;

5.2. Учасники зобов’язані:

 • брати активну участь у масових заходах фестивальної програми: парадах, виставках, автопробігах, конкурсах, змаганнях, презентаціях, показових сценічних виступах тощо. Детальний список заходів, обов’язкових для всіх учасників, додається до програми Фестивалю і надсилається Оргкомітетом не пізніше 14 днів до початку Фестивалю;
 • чітко дотримуватися встановлених законодавством правил поведінки у публічних місцях. За порушення цих правил (поява на Фестивалі у нетверезому стані, порушення правил дорожнього руху, порушення громадського порядку, тощо) учасники нестимуть відповідальність згідно законодавства, а також будуть відсторонені від участі у Фестивалі;
 • дотримуватись цього Положення, програми фестивалю, а також усних та письмових рішень Оргкомітету.

6. Вимоги до транспортних засобів, що приймають участь у фестивалі

6.1 До участі у Фестивалі приймаються транспортні засоби, що відповідають таким вимогам:

 • автомобілі та мотоцикли модельного ряду до 1970 року випуску;
 • автомобілі модельного ряду з 1970 до 1989 року випуску за окремим узгодженням з організаторами;
 • екзотичні та рідкісні автомобілі до 1989 року випуску;
 • реплікари, хотроди та саморобні транспортні засоби;

6.2. Транспортні засоби мають бути технічно справні, самостійно пересуватися та мати презентабельний вигляд (кузов без ушкоджень та іржі).

6.3 Перед початком заходів усі транспортні засоби проходять попередню візуальну оцінку. Якщо стан транспортного засобу не відповідає вищезазначеним нормам, організатори мають право не допустити такий транспортний засіб до участі у певних заходах Фестивалю.

6.4 Розташуванням транспортних засобів на фестивальному майданчику або у колоні параду займається представник Оргкомітету Фестивалю. Власники транспортних засобів не мають права самовільно розташовувати автомобілі.

6.5 Рух транспортних засобів під час Фестивалю здійснюється лише за дозволом представника Оргкомітету та у відповідному порядку й супроводі.

6.6. Проведення спортивних змагань серед учасників Фестивалю здійснюється на підставі відповідних додаткових регламентів, що публікуються на офіційному сайті фестивалю https://retrofest.ua.

7. Медіазабезпечення Фестивалю

7.1. Представники різних видів ЗМІ, що виявили бажання висвітлювати події Фестивалю, мають отримати акредитацію Оргкомітету. Заявки приймаються за електронною адресою: press@retrofest.ua.

7.2 Оргкомітет Фестивалю створює Молодіжний прес-центр, метою якого є якісне висвітлення фестивальних подій: підготовка, відбір учасників, залучення партнерів, проведення спільних партнерських заходів, тощо.

7.3. Учасниками Молодіжного прес-центру можуть бути представники учнівської молоді віком 14-21 рік, які виявили бажання долучитися до розвитку вітчизняного ретроруху, розвинути свої творчі здібності та взяти участь у Фестивалі.

7.4. Відбір учасників до складу Молодіжного прес-центру відбувається шляхом оцінювання Оргкомітетом рівня виконання тестового завдання, яке розміщується на офіційному сайті Фестивалю у розділі «Молодіжний прес-центр».

7.5. Учасники Молодіжного прес-центру мають право розміщувати власні тематичні матеріали, погоджені з Оргкомітетом, на офційному сайті Фестивалю, сайтах партнерів та на сторінках у соцмережах.

7.6. Витрати щодо проживання та харчування учасників Молодіжного прес-центру під час проведення фестивальних заходів забезпечує Оргкомітет.

8. Нагородження учасників

8.1 З ініціативи Оргкомітету для заохочення учасників Фестивалю можуть встановлюватися спеціальні премії і призи в окремих номінаціях.

8.2 Всі учасники Фестивалю нагороджуються дипломами учасника Фестивалю та можуть бути нагороджениі комплектом фото і відеоматеріалів за своєї участі з правом їх подальшого використання для власного промо.

9. Інформація про оргкомітет фестивалю

9.1. Адреса Оргкомітету Фестивалю: ГО «Клуб «Діксі-ретро», вул. Будівельників, 1, кв.202, м. Українка, Обухівський р-н, Київська область, 08720.

9.2. Електронная адреса Оргкомітету Фестивалю: e-mail: info@retrofest.ua.

9.3. Контактні особи:

 • Олена Дика, організатор Фестивалю 067 184 79 41, 068 351 40 58, snake@retrofest.ua